විද්‍යාව සහ පරිසරය

Salt

කුස්සියේ පමණක් භාවිතා කල ලුණු වලට මේවාත් කලහැකි බව ඔබ දැන සිටියාද?

මිනිස් ඉතිහාසය පුරාවටම මිනිසුන් සහ ලුණු අතර තිබ්බේ කිට්ටු සම්බන්ධයක්. කුස්සියේ ආහාරපාන ආදියට ලුණු භාවිතා කිරීම සාමාන්‍යයයි. නමුත් අද අපි ඔයාට කියන්න යන්නේ උයන විට ලුණු භාවිතා කරන හැටි නෙවෙයි. ඉන් පිටත ලුණු භාවිතා කල හැකි, අපූරු වගේම වටිනා අවස්ථා 8ක්

ඔබට වඩා සතුටින් ඔබේ සුරතල් සුනඛයා සිටින හේතු…

ජීවිත දහස් ගණනක් බේරාගත හැකි පිටේ බඳින ශීතකරණය

කපු රෙදි වලට වඩා ඇඟ සිසිල්ව තබන රෙදි වර්ගයක් නිපදවයි

ලෝකයේ දිගම සහ උසම වීදුරු පාලම චීනය නිර්මාණය කරයි

Instagram මගින් පුද්ගලයන් දුකින්ද කියලත් අඳුරගන්න පුලුවන්ලු

වසරකටත් වැඩිය හදවතක් නොමැතිව ජීවත්වුන මිනිසා

Top